polish language labs

BIEC - POBIEC

[do parku, do pracy, do domu, na parking, na stację, gdzieś do + gen, na + acc, za pociągiem, za autobusem, za czymś + instr., szybko, wolno]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. biegnę

2. biegniesz

3. on/ ona/ ono biegnie

1. pobiegłem/ pobiegłam

2. pobiegłeś/ pobiegłaś

3. on pobiegł

    ona pobiegła

    ono pobiegło

1. pobiegnę

2. pobiegniesz

3. on/ ona/ ono pobiegnie

1. -------------

2. pobiegnij!

3. niech pan/ pani pobiegnie!

1. -------------

2. (nie) biegnij!

3. niech pan/ pani (nie) biegnie!

P
L
U
R
A
L

1. biegniemy

2. biegniecie

3. oni/ one biegną

1. pobiegliśmy/ pobiegłyśmy

2. pobiegliście/ pobiegłyście

3. oni pobiegli

    one pobiegły

1. pobieg niemy

2. pobiegniecie

3. oni/ one pobiegną

1. pobiegnijmy!

2. pobiegnijcie!

3. niech państwo pobiegną!

1. (nie) biegnijmy

2. (nie) biegnijcie

3. niech państwo (nie) biegną!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. biegłem/ biegłam

2. biegłeś/ biegłaś

3. on biegł

    ona biegła

    ono biegło

1.będę  biegł/ a

2. będziesz biegł/ a

3. on będzie biegł

    ona będzie biegła

    ono będzie biegło

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  + biec
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. biegliśmy/ biegłyśmy

2. biegliście/ biegłyście

3. oni biegli

    one biegły

1.będziemy biegli/ biegły

2. będziecie biegli/ biegły

3. oni będą  biegli

    one będą biegły