polish language labs

BIEGAĆ

[szybko, w parku, lesie, gdzieś + loc, z kolegą, koleżanką, z przyjacielem, z kimś + instr., za prezentami,za sprawą, za czymś + instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. biegam

2. biegasz

3. on/ ona/ ono biega

1. --------------

2. (nie) biegaj!

3. niech pan/ pani (nie) biega!

P
L
U
R
A
L

1. biegamy

2. biegacie

3. oni/ one biegają

1. (nie) biegajmy!

2. (nie) biegajcie!

3. niech państwo (nie) biegają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. biegałem/ biegałam

2. biegałeś/ biegałaś

3. on biegał

   ona biegała

   ono biegało

1.będę  biegał/ a

2. będziesz biegał/ a

3. on będzie biegał

    ona będzie biegała

    ono będzie biegało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie + biegać
   
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. biegaliśmy/ biegałyśmy

2. biegałyście/ biegałyście

3. oni biegali

   one biegały

1.będziemy biegali/ biegały

2. będziecie biegali/ biegały

3. oni będą  biegali

    one będą biegały