polish language labs

BOLEĆ - ZABOLEĆ

[coś boli kogoś, mnie, ciebie, koleżankę, szefa, dziecko + acc., to mnie zabolało]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. ---------------------------

2. --------------------------

3. on/ ona/ ono boli

1. --------------------

2. --------------------

3. on zabolał

    ona zabolała

    ono zabolało

1. --------------------

2. --------------------

3. on/ ona/ ono zaboli

1. --------------------

2. --------------------

3. niech on/ ona/ ono zaboli!

1. --------------------

2. --------------------

3. niech on/ ona/ ono (nie) boli!

P
L
U
R
A
L

1. --------------------

2. --------------------

3. one bolą

1. --------------------

2. --------------------

3. one zabolały

1. --------------------

2. --------------------

3. one zabolą

1. --------------------

2. --------------------

3. niech one zabolą!

1. --------------------

2. --------------------

3. niech one (nie) bolą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. --------------------

2. --------------------

3.on bolał

   ona bolała

    ono bolało

1. --------------------

2. --------------------

3. on będzie bolał

   ona będzie bolała

   ono będzie bolało

jest również możliwa opcja:
----------------  
----------------  
Będzie  
  + boleć
---------------  
--------------  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. --------------------

2. --------------------

3. one bolały

1. --------------------

2. --------------------

3. będą bolały