polish language labs

BRAĆ – WZIĄĆ

[prysznic, lekarstwo, odpowiedzialność, brać kawę dla kogoś, coś ze sobą – nom.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. bio
2. bierzesz
3. on/ona/ono bierze

1. wziąłem / wzięłam 
2. wziąłeś / wzięłaś 
3.on wziął 
   ona wzięła
   ono wzięło

1. wezmę
2. weźmiesz
3. on/ ona weźmie

1. -------------
2. weź!
3. niech pan/ pani weźmie!

1. ----------------
2. (nie) bierz!
3. niech pan/ pani (nie) bierze!

P
L
U
R
A
L

1. bierzemy
2. bierzecie
3. oni/ one bio 

1. wzięliśmy / wzięłyśmy 
2. wzięliście / wzięłyście 
3. oni wzięli
   one wzięły

1. weźmiemy
2. weźmiecie
3. oni/ one wezmą

1. weźmy!
2. weźcie!
3. niech państwo wezmą!

1. (nie) bierzmy!
2. (nie) bierzcie!
3. niech państwo (nie) biorą! 

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. brałem/ brałam
2. brałeś/ brałaś
3. on brał
    ona brała
    ono brało

1. będę  brał/ a
2. będziesz brał/ a
3. on będzie brał
    ona będzie brała
    ono będzie brało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  +  brać
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. braliśmy/ brałyśmy
2. braliście/ brałyście
3. oni brali
   one brały

1. będziemy brali/ brały
2. będziecie brali/ brały
3. oni będą  brali
    one będą  brały