polish language labs

BUDZIĆ SIĘ - OBUDZIĆ SIĘ

[wcześnie rano; o 7.00; kilka razy w ciągu nocy]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. budzę się
2. budzisz się
3. on/ona/ono budzi się

1. obudziłem się/ - łam się
2. obudziłeś się/ - łaś się
3. on obudził się
   ona obudziła się
   ono obudziło się

1. obudzę się
2. obudzisz się
3. on/ona/ono obudzi się

1. --------------
2. obu się!
3. niech pan/ pani obudzi się!
             on/ ona

1. ---------------
2. (nie) bu się!
3. niech pan/ pani(nie)budzi się!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. budzimy się
2. budzicie się
3. oni/ one budzą się

1. obudziliśmy się/ - łyśmy się
2. obudziliście się/ - łyście się
3. oni obudzili
   one obudziłyśmy się

1. obudzimy się
2. obudzicie się
3. oni/ one obudzą się

1. obumy się!
2. obucie się!
3. niech państwo obudzą się!
            oni/ one

1. (nie) bumy się!
2. (nie) bucie się!
3. niech państwo(nie)budzą się!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. budziłem się/ - łam się
2. budziłeś się/ - łaś się
3. on budził się
   ona budziła się
   ono budziło się

1. będę budził się/ - ła się
2. będziesz budził się/ - ła się
3. on będzie budził się
   ona będzie budziła się
   ono będzie budziło się

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + budzić się
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. budziliśmy się/ - łyśmy się
2. budziliście się/ - łyście się
3. oni budzili
   one budziłyśmy się

1. będziemy budzili się/ - ły się
2. będziecie budzili się/ - ły się
3. oni będą budzili się
   one będą budziły się