polish language labs

CHODZIĆ

często do fitness – clubu; regularnie do teatru (+gen); na jogę; na kurs polskiego (+acc.)

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. chodzę
2. chodzisz
3. on /ona/ono chodzi

1. ----------
2. chodź!
3. niech pan / pani (nie) chodzi!

P
L
U
R
A
L

1. chodzimy
2. chodzicie
3. oni / one chodzą

1. chodźmy!
2. chodźcie!
3. niech państwo (nie) chodzą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. chodziłem / chodziłam
2. chodziłeś / chodziłaś
3. on chodził
   ona chodziła

   ono chodziło

1. będę chodził/a
2. będziesz chodził/a
3. on będzie chodził
    ona będzie chodziła

   ono będzie chodziło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz   
Będzie   
   + chodzić
Będziemy   
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. chodziliśmy / chodziłyśmy
2. chodziliście / chodziłyście
3. oni chodzili
    one chodziły

1. będziemy chodzili/ ły
2. będziecie chodzili/ ły
3. oni będą chodzili
    one będą chodziły