polish language labs

CIESZYĆ SIĘ - UCIESZYĆ SIĘ

[, że ...; na twój przyjazd, na ten urlop + acc.; z twojego powodu]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. cieszę się
2. cieszysz się
3. on/ona/ono cieszy się

1. ucieszyłem się/ - łam się
2. ucieszyłeś się/ - łaś się
3. on ucieszył się
   ona ucieszyła się
   ono ucieszyło się

1. ucieszę się
2. ucieszysz się
3. on/ona/ono ucieszy się

1. ------------
2. (nie) ciesz się!
3. niech pan/ pani(nie)cieszy się!
             on/ona

P
L
U
R
A
L

1. cieszymy się
2. cieszycie się
3. oni/ one cieszą się

1. ucieszyliśmy się/ - łyśmy się
2. ucieszyliście się/ - łyście się
3. oni ucieszyli się
   one ucieszyły się

1. ucieszymy się
2. ucieszycie się
3. oni/ one ucieszą się

1. (nie) cieszmy się!
2. (nie) cieszcie się!
3. niech państwo(nie)cieszą się!
              oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. cieszyłem się/ - łam się
2. cieszyłeś się/ - łaś się
3. on cieszył się
   ona cieszyła się
   ono cieszyło się

1. będę cieszył się/ - ła się
2. będziesz cieszył się/ - ła się
3. on będzie cieszył się
   ona będzie cieszyła się
   ono będzie cieszyło się

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + cieszyć się
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. cieszyliśmy się/ - łyśmy się
2. cieszyliście się/ - łyście się
3. oni cieszyli się
   one cieszyły się

1. będziemy cieszyli się/ - ły się
2. będziecie cieszyli się/ - ły się
3. oni będą cieszyli się
   one będą cieszyły się