polish language labs

DAWAĆ - DAĆ

[prezent,podwyżkę, szansę, radę + acc./ coś do zrozumienia; znać]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. daję
2. dajesz
3. on/ ona/ ono daje

1. dałem/ - łam
2. dałeś/ - łaś
3. on dał
    ona dała
    ono dało

1. dam
2. dasz
3. on/ ona/ ono da

1. ------------
2. daj!
3. niech pan/ pani da!
              on/ ona

1. --------------
2. (nie) dawaj!
3. niech pan/ pani (nie) daje!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. dajemy
2. dajecie
3. oni/ one dają

1. daliśmy/ - łyśmy
2. daliście/ - łyście
3. oni dali
    one dały

1. damy
2. dacie
3. oni/ one dadzą

1. dajmy!
2. dajcie!
3. niech państwo dadzą!
             oni/ one

1. (nie) dawajmy!
2. (nie) dawajcie!
3. niech państwo(nie)dają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. dawałem/ - łam
2. dawałeś/ - łaś
3. on dawał
    ona dawała
    ono dawało

1. będę dawał/ - ła
2. będziesz dawał/ - ła
3. on będzie dawał
   ona będzie dawała
   ono będzie dawało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +   dawać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. dawaliśmy/ -łyśmy
2. dawaliście/ - łyście
3. oni dawali
   one dawali

1. będziemy dawali/ - ły
2. będziecie dawali/ -ły
3. oni będą dawali
   one będą dawały