polish language labs

DBAĆ - ZADBAĆ

[o kogoś, coś, siebie, koleżankę, dziecko, chorego, opinię, reputację, dom, + acc., dbać o coś, jak o zeszłoroczny śnieg]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. dbam

2. dbasz

3. on/ ona/ ono dba

1. zadbałem/ zadbałam

2. zadbałeś/ zadbałaś

3. on zadbał

    ona zadbała

    ono zadbało

1. zadbam

2. zadbasz

3. on/ ona/ ono zadba

1. ------------

2. zadbaj!

3. niech pan/ pani zadba!

1. -----------

2. (nie) dbaj!

3. niech pan/ pani (nie) dba!

P
L
U
R
A
L

1. dbamy

2. dbacie

3. oni/ one dbają

1. zadbaliśmy/ zadbałyśmy

2. zadbaliście/ zadbałyście

3. oni zadbali

    one zadbały

1. zadbamy

2. zadbacie

3. oni/ one zadbają

1. zadbajmy!

2. zadbajcie!

3. niech państwo zadbają!

1. (nie) dbajmy!

2. (nie) dbajcie!

3. niech państwo (nie) dbają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. dbałem/ dbałam

2. dbałeś/ dbałaś

3. on dbał

    ona dbała

    ono dbało

1.będę  dbał/ -ła

2. będziesz dbał/ -ła

3. on będzie dbał

    ona będzie dbała

    ono będzie dbało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + dbać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. dbaliśmy/ dbałyśmy

2. dbaliście/ dbałyście

3. oni dbali

    one dbały

1.będziemy dbali/ -ły

2. będziecie dbali/ -ły

3. oni będą  dbali

    one będą dbały