polish language labs

DOSTAWAĆ - DOSTAĆ

[coś, prezent, kwiaty, podwyżkę + acc, od kogoś, od koleżanki, od szefa, od dziecka + gen, ! dostać gorączki, temparatury]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. dostaję

2. dostajesz

3. on/ ona dostaje

1. dostałem/ dostałam

2. dostałeś/ dostałaś

3. on dostał

    ona dostała

    ono dostało

1. dostanę

2. dostaniesz

3. on/ ona dosta nie

1. -------------

2. dostań!

3. niech pan/ pani dostanie!

1. -------------

2. (nie) dostawaj!

3. niech pan/ pani (nie) dostaje!

P
L
U
R
A
L

1. dostajemy

2. dostajecie

3. oni/ one dostają

1. dostaliśmy/ dostałyśmy

2. dostaliście/ dostałyście

3. oni dostali

    one dostały

1. dostaniemy

2. dostaniecie

3. oni/ one dostaną

1. dostańmy!

2. dostańcie!

3. niech państwo dostaną!

1. (nie) dostawajmy!

2. (nie) dostawajcie!

3. niech państwo (nie) dostają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. dostawałem/ dostawałam

2. dostawałeś/ dostawałaś

3. on dostawał

    ona dostawała

    ono dostawało

1. będę  dostawał/ a

2. będziesz dostawał/ a

3. on będzie dostawał

    ona będzie dostawała

    ono będzie dostawało

jest również możliwa opcja:
dę  
dziesz  
dzie  
   + dostawać
dziemy  
dziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. dostawaliśmy/ dostawałyśmy

2. dostawaliście/ dostawałyście

3. oni dostawali

    one dostawały

1. będziemy dostawali/
                      dostawały
2. będziecie dostawali/
                      dostawały
3. oni będą  dostawali
   one będą  dostawały