polish language labs

DOSTRZEGAĆ - DOSTRZEC

[kolegę w tłumie, ptaka na niebie, tęczę, różnicę, błąd w myśleniu, coś, kogoś, + acc]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. dostrzegam

2. dostrzegasz

3. on/ ona/ ono dostrzega

1. dostrzegłem/ dostrzegłam

2. dostrzegłeś/ dostrzegłaś

3. on dostrzegł

    ona dostrzegła

    ono dostrzegło

1. dostrzegę

2. dostrzeżesz

3. on/ ona/ ono dostrzeże

1. ------------

2. dostrzeż!

3. niech pan/ pani dostrzeże!

1. ---------------

2. (nie) dostrzegaj!

3. niech pan/ pani (nie) dostrzega

P
L
U
R
A
L

1. dostrzegamy

2. dostrzegacie

3. oni/ one dostrzegają

1. dostrzegliśmy/ dostrzegłyśmy

2. dostrzegliście/ dostrzegłyście

3. oni dostrzegli

    one dostrzegły

1. dostrzeżemy

2. dostrzeżecie

3. oni/ one dostrzegą

1. dostrzeżmy!

2. dostrzeżcie!

3. niech państwo dostrzegą!

1. (nie) dostrzegajmy!

2. (nie) dostrzegajcie!

3. niech państwo (nie) dostrzegają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. dostrzegałem/ -łam

2. dostrzegałeś/ - łaś

3. on dostrzegał

    ona dostrzegała

    ono dostrzegało

1. będę dostrzegał/ -ła

2. będziesz dostrzegał/ -ła

3. on będzie dostrzegał

    ona będzie dostrzegała

    ono będzie dostrzegało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + dostrzegać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. dostrzegaliśmy/ -łyśmy

2. dostrzegaliście/ -łyście

3. oni dostrzegali

    one dostrzegały

1. będziemy dostrzegali/ - ły

2. będziecie dostrzegali / -ły

3. oni będą dostrzegali

    one będą dostrzegały