polish language labs

GINĄĆ - ZGINĄĆ

[w wypadku, w katastrofie, w czasie misji + loc, tragicznie, nagle, chwalebnie + adv., zginąć na wojnie]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. ginę

2. giniesz

3. on/ ona/ ono ginie

1. zginąłem/ zginęłam

2. zginąłeś/ zginęłaś

3. on zginął

    ona zginęła

    ono zginęło

1. zginę

2. zginiesz

3. on/ ona/ ono zginie

1. ------------

2. zgiń!

3. niech pan/ pani zginie!

1. --------------

2. (nie) giń!

3. niech pan/ pani (nie) ginie!

P
L
U
R
A
L

1. giniemy

2. giniecie

3. oni/ one giną

1. zginęliśmy/ zginęłyśmy

2. zginęliście/ zginęłyście

3. oni zginęli

    one zginęły

1. zginiemy

2. zginiecie

3. zginą

1. zgińmy!

2. zgińcie!

3. niech państwo zginą!

1. (nie) gińmy!

2. (nie) gińcie!

3. niech państwo (nie) giną!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. ginąłem/ ginęłam

2. ginąłeś/ ginęłaś

3. on ginął

    ona ginęła

    ono ginęło

1.bę dę  ginął/ ginęła

2. będziesz ginął/ ginęła

3. on będzie ginął

    ona będzie ginęła

    ono będzie ginęło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + ginąć
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. ginęliśmy/ ginęłyśmy

2. ginęliście/ ginęłyście

3. oni ginęli

    one ginęły

1.będziemy ginęli/ ginęły

2. będziecie ginęli/ ginęły

3. oni będ ą  ginęli

    one będ ą ginęły