polish language labs

GUBIĆ - ZGUBIĆ

[coś, kogoś, pieniądze, rękawiczki, rytm, myśl, + acc., gubić się gdzieś, w supermarkecie, w lesie, w obcym mieście, gubić wątek, gubić się w domysłach]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. gubię

2. gubisz

3. on/ ona/ ono gubi

1. zgubiłem/ zgubiłam

2. zgubiłeś/ zgubiłaś

3. on zgubił

    ona zgubiła

    ono zgubiło

1. zgubię

2. zgubisz

3. on/ ona/ ono zgubi

1. -----------

2. zgub!

3. niech pan/ pani zgubi!

1. ------------

2. (nie) gub!

3. niech pan/ pani (nie) gubi!

P
L
U
R
A
L

1. gubimy

2. gubicie

3. oni/ one gubią

1. zgubiliśmy/ zgubiłyśmy

2. zgubiliście/ zgubiłyście

3. oni zgubili

    one zgubiły

1. zgubimy

2. zgubicie

3. oni/ one zgubią

1. zgubmy!

2. zgubcie!

3. niech państwo zgubią!

1. (nie) gubmy!

2. (nie) gubcie!

3. niech państwo (nie) gubią!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. gubiłem/ gubiłam

2. gubiłeś/ gubiłaś

3. on gubił

    ona gubiła

    ono gubiło

1.będę  gubił/ gubiła

2. będziesz gubił/ gubiła

3. on będzie gubił

    ona będzie gubiła

    ono będzie gubiło

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  + gubić
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. gubiliśmy/ gubiłyśmy

2. gubiliście/ gubiłyście

3. oni gubili

    one gubiły

1.będziemy gubili/ gubiły

2. będziecie gubili/ gubiły

3. oni będą  gubili

    one będą gubiły