polish language labs

JECHAĆ - POJECHAĆ

do Polski (+gen.) ; na urlop(+acc.); samochodem(+inst.)

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. ja
2. jedziesz
3. on/ona jedzie

1. pojechałem/ pojechałam
2. pojechałeś/ pojechałaś
3. on pojechał
    ona pojechała

1. pojadę
2. pojedziesz
3. on/ ona pojedzie

1. ---------
2. pojedź!
3. niech pan/ pani pojedzie!

1. ----------
2. (nie)jedź!
3. niech pan/ pani (nie) jedzie!

P
L
U
R
A
L

1. jedziemy
2. jedziecie
3. oni/ one jadą

1. pojechaliśmy/ pojechałyśmy
2. pojechaliście/ pojechałyście
3. oni pojechali
    one pojechały

1. pojedziemy
2. pojedziecie
3. oni/ one pojadą

1. pojedźmy!
2. pojedźcie!
3. niech państwo pojadą !

1. (nie)jedźmy!
2. (nie) jedźcie!
3. niech państwo (nie) jadą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. jechałem/ jechałam
2. jechałeś/ jechałaś
3. on jechał
    ona jechała

1. będę jechał/a
2. będziesz jechał/a
3. on będzie jechał
    ona będzie jechała

jest również możliwa opcja:
   
dę   
Będziesz   
Będzie   
  + jechać
Będziemy  
Będziecie  
dą   
 
P
L
U
R
A
L
 

1. jechaliśmy/ jechałyśmy
2. jechaliście/ jechałyście
3. oni jechali
    one jechały

1. będziemy jechali/ ły
2. będziecie jechali/ ły
3. oni będą jechali
    one będą jechały