polish language labs

JEŹDZIĆ

[metrem do pracy (+instr. + gen.); konno; na nartach; na rowerze; często na wakacje do Hiszpanii (+acc. +gen.)]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. jeżdżę
2. jeździsz
3. on/ona/ono jeździ

1. --------------
2. (nie) jeździj!
3. niech pan/ pani (nie) jeździ!

P
L
U
R
A
L

1. jeździmy
2. jeździcie
3. oni/ one jeżdżą

1. (nie)jeździjmy!
2. (nie)jeździjcie!
3. niech państwo (nie) jeżdżą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. jeździłem/ jeździłam
2. jeździłeś/ jeździłaś
3. on jeździł
    ona jeździła
    ono jeździło

1. będę jeździł/ jeździła
2. będziesz jeździł/ jeździła
3. on będzie jeździł
   ona będzie jeździła
   ono będzie jeździło

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  +  jeździć
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. jeździliśmy/ jeździłyśmy
2. jeździliście/ jeździłyście
3. oni jeździli
   one jeździły

1. będziemy jeździli/ jeździły
2. będziecie jeździli/ jeździły
3. będą jeździli/ jeździły