polish language labs

KŁAŚĆ - POŁOŻYĆ

[dokumenty na stół; książkę na półkę (+ acc.+ acc.) nacisk na coś, się do łóżka (+gen.)

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. kładę
2. kładziesz
3. on/ ona/ ono kładzie

1. położyłem/ - łam
2. położyłeś/ - łaś
3. on położył
   ona położyła
   ono położyło

1. położę
2. położysz
3. on/ ona/ ono położy

1. ----------------
2. połóż!
3. niech pan/ pani położy!
              on/ona

1. -----------------
2. (nie) kła!
3. niech pan/ pani (nie) kładzie!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. kładziemy
2. kładziecie
3. oni/ one kładą

1. położyliśmy/ - łyśmy
2. położyliście/ - łyście
3. oni położyli
   one położyły

1. położymy
2. położycie
3. oni/ one położą

1. połóżmy!
2. połóżcie!
3. niech państwo(nie) położą!
              oni/ one

1. (nie) kłamy!
2. (nie) kłacie!
3. niech państwo(nie) kładą!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. kładłem/ -łam
2. kładłeś/ -łaś
3. on kładł
    ona kładła
    ono kładło

1. będę kładł/ -ła
2. będziesz kładł/ - ła
3. on będzie kładł
   ona będzie kładła
   ono będzie kładło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +   kłaść
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. kładliśmy/ - łyśmy
2. kładliście/ - łyście
3. oni kładli
    one kładły

1. będziemy kładli/ - ły
2. będziecie kładli/ - ły
3. oni będą kładli
   one będą kładły