polish language labs

KOŃCZYĆ - SKOŃCZYĆ (SIĘ)

[spotkanie; pracę; rozmowę + acc. / film, zebranie,konferencja kończy się]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. kończę
2. kończysz
3. on/ ona/ ono kończy(się)

1. skończyłem/ - łam
2. skończyłeś/ - łaś
3. on skończył
    ona skończyła
    ono skończyło

1. skończę
2. skończysz
3. on/ ona/ ono skończy(się)

1. ----------------
2. skończ!
3. niech pan/ pani skończy!
             on/ ona

1. -------------
2. (nie) kończ!
3. niech pan/ pani (nie) kończy!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. kończymy
2. kończycie
3. oni/ one kończą

1. skończyliśmy/ - łyśmy
2. skończyliście/ - łyście
3. oni skończyli
   one skończyły

1. skończymy
2. skończycie
3. oni/ one skończą

1. skończmy!
2. skończcie!
3. niech państwo skończą!
             oni/ one

1. (nie)kończmy!
2. (nie)kończcie!
3. niech państwo(nie) kończą!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. kończyłem/ - łam
2. kończyłeś/ - łaś
3. on kończył
    ona kończyła
    ono kończyło

1. będę kończył/ - ła
2. będziesz kończył/ - ła
3. on będzie kończył
   ona będzie kończyła
   ono będzie kończyło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  +   kończyć
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. kończyliśmy/ - łyśmy
2. kończyliście/ - łyście
3. oni kończyli
   one kończyły

1. będziemy kończyli/ - ły
2. będziecie kończyli/ - ły
3. oni będą kończyli
   one będą kończyły