polish language labs

KUPOWAĆ – KUPIĆ

[kawę, samochód, mleko, coś dla kogoś + acc, dla + gen.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. kupuję
2. kupujesz
3. on/ona/ono kupuje

1. kupiłem/ kupiłam
2. kupiłeś/ kupiłaś
3. on kupił
    ona kupiła
    ono kupiło

1. kupię
2. kupisz
3. on/ ona/ ono kupi

1. -------------
2. kup!
3. niech pan/ pani kupi!

1. ----------------
2. (nie) kupuj!
3. niech pan/ pani (nie) kupuje!

P
L
U
R
A
L

1. kupujemy
2. kupujecie
3. oni/ one kupują

1. kupiliśmy/ kupiłyśmy
2. kupiliście/ kupiłyście
3. oni kupili
    one kupiły

1. kupimy
2. kupicie
3. oni/ one kupią

1. kupmy!
2. kupcie!
3. niech państwo kupią!
             oni/one

1. (nie) kupujmy!
2. (nie) kupujcie!
3.  niech państwo/ oni one
     (nie) kupują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. kupowałem/ kupowałam
2. kupowałeś/ kupowałaś
3. on kupował
    ona kupowała
    ono kupowało

1. będę kupował/ a
2. będziesz kupował/ a
3. on będzie kupował
    ona będzie kupowała
    ono będzie kupowało

jest również możliwa opcja:
   
 dę  
Będziesz  
Będzie  
  +   kupować
Będziemy  
Będziecie  
 dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. kupowaliśmy/ kupowałyśmy
2. kupowaliście/kupowałyście
3. oni kupowali
    one kupowały

1. będziemy kupowali/ kupowały
2. będziecie kupowali/kupowały
3. oni będą kupowali
   one będą kupowały