polish language labs

LUBIĆ - POLUBIĆ

[kawę, mleko, sok, dyrektora; lubić kogoś, coś + acc.; lubić jeść, pić, czytać; lubić + inf.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. lubię
2. lubisz
3. on/ ona/ ono lubi

1. polubiłem/ polubiłam
2. polubiłeś/ polubiłaś
3. on polubił
   ona polubiła
   ono polubiło

1. polubię
2. polubisz
3. on/ ona/ ono polubi

1.----------------
2. polub!
3. niech pan/ pani polubi!

1. ----------------
2. (nie) lub!
3. niech pan/ pani (nie) lubi!

P
L
U
R
A
L

1. lubimy
2. lubicie
3. oni/ one lubią

1. polubiliśmy/ polubiłyśmy
2. polubiliście/ polubiłyście
3. oni polubili
   one polubiły

1. polubimy
2. polubicie
3. oni/ one polubią

1. polubmy!
2. polubcie!
3. niech państwo polubią!

1. (nie) lubmy!
2. (nie) lubcie!
3. niech państwo (nie) lubią!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. lubiłem/ lubiłam
2. lubiłeś/ lubiłaś
3. on lubił
   ona lubiła
   ono lubiło

1. będę lubił/ a
2. będziesz lubił/ a
3. on będzie lubił
   ona będzie lubiła
   ono będzie lubiło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
   + lubić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. lubiliśmy/ lubiłyśmy
2. lubiliście/ lubiłyście
3. oni lubili
   one lubiły

1. będziemy lubili/ lubiły
2. będziecie lubili/ lubiły
3. oni będą lubili
   one będą lubiły