polish language labs

MYĆ - UMYĆ (SIĘ)

[zęby, ręce, samochód, podłogę, okno, kubek, szklankę + acc]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. myję (się)

2. myjesz (się)

3. on/ ona/ ono myje (się)

1. umyłem/ umyłam (się)

2. umyłeś/ umyłaś (się)

3. on umył (się)

    ona umyła (się)

    ono umyło (się)

1. umyję (się)

2. umyjesz (się)

3. on/ ona/ ono umyje (się)

1. -------------

2. umyj (się)!

3. niech pan/ pani (się) umyje!

1. -------------

2. (nie) myj (się)!

3. niech pan/ pani (się) (nie) myje!

P
L
U
R
A
L

1. myjemy (się)

2. myjecie (się)

3. oni/ one myją (się)

1. umyliśmy/ umyłyśmy (się)

2. umyliście/ umyłyście (się)

3. oni umyli (się)

    one umyły (się)

1. umyjemy (się)

2. umyjecie (się)

3. oni/ one umyją (się)

1. umyjmy (się)!

2. umyjcie (się)!

3. niech państwo (się) umyją!

1. (nie) myjmy (się)!

2. (nie) myjcie (się)!

3. niech państwo (się) (nie) myją!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. myłem/ myłam (się)

2. myłeś/ myłaś (się)

3. on mył (się)

    ona myła (się)

    ono myło (się)

1.będę  mył/ -ła (się)

2. będziesz mył/ -ła (się)

3. on będzie mył (się)

    ona będzie myła (się)

    ono będzie myło (się)

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + myć (się)
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. myliśmy/ myłyśmy (się)

2. myliście/ myłyście (się)

3. oni myli (się)

    one myły (się)

1.będziemy myli/ -ły (się)

2. będziecie myli/ -ły (się)

3. oni będą  myli (się)

    one będą myły (się)