polish language labs

NAZYWAĆ SIĘ

Jak pan/ pani się nazywa?; Jak nazywa się ta firma?

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. nazywam się
2. nazywasz się
3. on/ ona/ono nazywa się

P
L
U
R
A
L

1. nazywamy się
2. nazywacie się
3. oni/ one nazywają się

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. nazywałem się/ - łam się
2. nazywałeś się/  - łaś się
3. on nazywał się
    ona nazywała się

    ono nazywało się

1. będę się nazywał/ -  a
2. będziesz się nazywał/  - a
3. on będzie się nazywał
    ona będzie się nazywała

   ono będzie nazywało się

jest również możliwa opcja:
   
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  + nazywać się
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. nazywaliśmy się/  - łyśmy się
2. nazywaliście się/  - łyście się
3. oni nazywali się
   one nazywały się

1. będziemy się nazywali/ -  ły
2. będziecie się nazywali/ -  ły
3. oni będą się nazywali
   one będą się nazywały