polish language labs

NIEŚĆ

[ciężki bagaż; dziecko na ręku; dokumenty; zakupy + acc./ aktywność jednorazowa!]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. nio
2. niesiesz
3. on/ ona/ ono niesie

1. -------------- 
2. nieś
3. niech pan/ pani(nie)niesie!
             on/ ona 

P
L
U
R
A
L

1. niesiemy
2. niesiecie
3. oni/ one nio

1. (nie)nieśmy!
2. (nie)nieście!
3. niech państwo(nie)niosą!
             oni/ one 

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. niosłem/ - łam
2. niosłeś/ - łaś
3. on nió
   ona niosła
   ono niosło

1. będę niósł/niosła
2. będziesz niósł/niosła
3. on będzie nió
   ona będzie niosła
   ono będzie niosło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + nieść
Będziemy  
Będziecie  
dą  
   
 
P
L
U
R
A
L
 

1. nieśliśmy/ niosłyśmy
2. nieśliście/ niosłyście
3. oni nieśli
   one niosły

1. będziemy nieśli/ niosły
2. będziecie nieśli/ niosły
3. oni będą nieśli
   one będą niosły