polish language labs

NOSIĆ

[okulary;aparat ortodontyczny; spodnie;sukienkę; dziecko + acc./aktywność wielokrotna!]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. noszę
2. nosisz
3. on/ ona/ ono nosi

1. -------------
2. (nie) noś!
3. niech pan/ pani(nie)nosi!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. nosimy
2. nosicie
3. oni/one noszą

1. (nie) nośmy!
2. (nie) noście!
3. niech państwo(nie)noszą!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. nosiłem/ - łam
2. nosiłeś/ - łaś
3. on nosił
    ona nosiła
    ono nosiło

1. będę nosił/ - ła
2. będziesz nosił/ - ła
3. on będzie nosił
    ona będzie nosiła
    ono będzie nosiło

jest również możliwa opcja:
   
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  +  nosić
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. nosiliśmy/ - łyśmy 
2. nosiliście/ - łyście 
3. oni nosili
   one nosiły

1. będziemy nosili/ - ły
2. będziecie nosili/ - ły
3. oni będą nosili
   one będą nosiły