polish language labs

OCZEKIWAĆ

[kogoś, czegoś, przyjazdu, spotkania, klienta, listu, odpowiedzi, rozsądku + gen., na kogoś, coś, klienta, pociąg, pomoc, + acc., po kimś, czymś, koledze, spotkaniu, rozmowie]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. oczekuję

2. oczekujesz

3. on/ ona/ ono oczekuje

1. ----------------

2. oczekuj!

3. niech pan/ pani oczekuje!

P
L
U
R
A
L

1. oczekujemy

2. oczekujecie

3. oni/ one oczekują

1. oczekujmy!

2. oczekujcie!

3. niech państwo oczekują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. oczekiwałem/ oczekiwałam

2. oczekiwałeś/ oczekiwałaś

3. on oczekiwał

    ona oczekiwała

    ono oczekiwało

1.będę  oczekiwał/ oczekiwała

2. będziesz oczekiwał/
    oczekiwała

3. on będzie oczekiwał

    ona będzie oczekiwała

    ono będzie oczekiwało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + oczekiwać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. oczekiwaliśmy/
    oczekiwałyśmy

2. oczekiwaliście/
    oczekiwałyście

3. oni oczekiwali

    one oczekiwały

1.będziemy oczekiwali/
   oczekiwały

2. będziecie oczekiwali/
    oczekiwały

3. oni będą  oczekiwali

    one będą oczekiwały