polish language labs

ODNOSIĆ - ODNIEŚĆ

[coś na miejsce; książkę do biblioteki; korzyści; wrażenie; sukces+ acc.; do sytuacji politycznej+gen]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. odnoszę
2. odnosisz
3. on/ ona/ ono odnosi

1. odniosłem/ -łam
2. odniosłeś/ - łaś
3. on odnió
    ona odniosła
    ono odniosło

1. odnio
2. odniesiesz
3. on/ ona/ ono odniesie

1. -----------------
2. odnieś!
3. niech pan/ pani odniesie!
              on/ ona

1. ------------------
2. (nie) odnoś!
3. niech pan/ pani(nie)odnosi!
               on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. odnosimy
2. odnosicie
3. oni/ one odnoszą

1. odnieśliśmy/
    odniosłyśmy
2. odnieśliście/
    odniosłyście
3. oni odnieśli
    one odniosły

1. odniesiemy
2. odniesiecie
3. oni/ one odnio

1. odnieśmy!
2. odnieście!
3. niech państwo odniosą!
            oni/ one

1. (nie) odnośmy!
2. (nie) odnoście!
3. niech państwo(nie) odnoszą!
              oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. odnosiłem/ - łam
2. odnosiłeś/ - łaś
3. on odnosił
    ona odnosiła
    ono odnosiło

1. będę odnosił/ - ła
2. będziesz odnosił/ - ła
3. on będzie odnosił
    ona będzie odnosiła
    ono będzie odnosiło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + odnosić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. odnosiliśmy/ - łyśmy
2. odnosiliście/ - łyście
3. oni odnosili
   one odnosiły

1. będziemy odnosili/ - ły
2. będziecie odnosili/ - ły
3. oni będą odnosili
    one będą odnosiły