polish language labs

ODPOWIADAĆ - ODPOWIEDZIEĆ

[na coś, pytanie, maila, list, zaczepki, pukanie, powitanie + acc., z czegoś, matematyki, polskiego, + gen., za coś, wychowanie, łamanie przepisów, kontrakt, kontakty, + nom., przed kimś, czymś, szefem, matką, urzędem, samym sobą, + loc.jak, listownie, telefonicznie, ustnie, + adv., odpowiadać za coś głową, majątkiem, odpowiadać z wolnej stopy]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. odpowiadam

2. odpowiadasz

3. on/ ona/ ono odpowiada

1. odpowiedziałem/ odpowiedziałam

2. odpowiedziałeś/ odpowiedziałaś

3. on odpowiedział

    ona odpowiedziała

    ono odpowiedziało

1. odpowiem

2. odpowiesz

3. on/ ona/ ono odpowie

1. ------------

2. odpowiedz!

3. niech pan/ pani odpowie!

1. ----------------

2. (nie) odpowiadaj!

2. niech pan/ pani (nie) odpowiada!

P
L
U
R
A
L

1. odpowiadamy

2. odpowiadacie

3. oni/ one odpowiadają

1. odpowiedzieliśmy/
    odpowiedziałyśmy

2. odpowiedzieliście/
    odpowiedziałyście

3. oni odpowiedzieli

    one odpowiedziały

1. odpowiemy

2. odpowiecie

3. oni/ one odpowiedzą

1. odpowiedzmy!

2. odpowiedzcie!

3. niech państwo odpowiedzą!

1. (nie) odpowiadajmy!

2. (nie) odpowiadajcie!

3. niech państwo (nie) odpowiadają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. odpowiadałem/ odpowiadałam

2. odpowiadałeś/ odpowiadałaś

3. on odpowiadał

    ona odpowiadała

    ono odpowiadało

1.będę  odpowiadał/ -ła

2. będziesz odpowiadał/ -ła

3. on będzie odpowiadał

    ona będzie odpowiadała

    ono będzie odpowiadało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + odpowiadać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. odpowiadaliśmy/ -łyśmy

2. odpowiadaliście/ -łyście

3. oni odpowiadali

    one odpowiadały

1.będziemy odpowiadali/ -ły

2. będziecie odpowiadali/ -ły

3. oni będą  odpowiadali

    one będą odpowiadały