polish language labs

ODPROWADZAĆ - ODPROWADZIĆ

[koleżankę do domu, dziecko do szkoły, mamę na lotnisko, kogoś, coś acc, do + gen, na + loc, odprowadzać kogoś wzrokiem]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. odprowadzam

2. odprowadzasz

3. on/ ona/ ono odprowadza

1. odprowadziłem/ -łam

2. odprowadziłeś/ -łaś

3. on odprowadził

    ona odprowadziła

    ono odprowadziło

1. odprowadzę

2. odprowadzisz

3. on/ ona/ ono odprowadzi

1. --------------

2. odprowadź!

3. niech pan/ pani odprowadzi!

1. ------------

2. (nie) odprowadzaj!

3. niech pan/ pani (nie) odprowadza!

P
L
U
R
A
L

1. odprowadzamy

2. odprowadzacie

3. oni/ one odprowadzają

1. odprowadziłem/ -łam

2. odprowadziłeś/ -łaś

3. on odprowadził

    ona odprowadziła

    ono odprowadziło

1. odprowadzimy

2. odprowadzicie

3. oni/ one odprowadzą

1. odprowadźmy!

2. odprowadźcie!

3. niech państwo odprowadzą!

1. (nie) odprowadzajmy!

2. (nie) odprowadzajcie!

3. niech państwo (nie)         odprowadzają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. odprowadzałem/ -łam

2. odprowadzałeś/ -łaś

3. on odprowadzał

    ona odprowadzała

    ono odprowadzało

1.będę  odprowadzał/ a

2. będziesz odprowadzał/ a

3. on będzie odprowadzał

    ona będzie odprowadzała

    ono będzie odprowadzało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  + odprowadzać
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. odprowadzaliśmy/ -łyśmy

2. odprowadzaliście/ -łyście

3. oni odprowadzali

    one odprowadzały

1.będziemy odprowadzali/ -ły

2. będziecie odprowadzali/ -ły

3. oni będą  odprowadzali

    one będą odprowadzały