polish language labs

ODWOŁYWAĆ – ODWOŁAĆ

[spotkanie, lekcję; odwoływać coś + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. odwołuję
2. odwołujesz
3. on/ona/ono odwołuje

1.odwołałem/ odwołałam
2.odwołałeś/ odwołałaś
3. on odwołał
   ona odwołała
   ono odwołało

1. odwołam
2. odwołasz
3. on/ ona/ ono odwoła

1. -------------
2. odwołaj!
3. niech pan/ pani odwoła!

1. ----------------
2. (nie) odwołuj!
3. niech pan/ pani (nie) odwołuje

P
L
U
R
A
L

1. odwołujemy
2. odwołujecie
3. oni/ one odwołują

1. odwołaliśmy/ - łyśmy
2. odwołaliście/ - łyście
3. oni odwołali
    one odwołały

1. odwołamy
2. odwołacie
3. oni/ one odwołają

1. odwołajmy!
2. odwołajcie!
3. niech państwo odwołają!

1. (nie) odwołujmy!
2. (nie) odwołujcie!
3. niech państwo(nie)odwołują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. odwoływałem/ - łam
2. odwoływałeś/ - łaś
3. on odwoływał
   ona odwoływała
   ono odwołało

1. będę odwoływał/ - a
2. będziesz odwoływał/ - a
3. on będzie odwoływał
   ona będzie odwoływała
   ono będzie odwoływało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  + odwoływać
Będziemy  
Będziecie  
Bedą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. odwoływaliśmy/ - łyśmy
2. odwoływaliście/ - łyście
3. oni odwoływali
   one odwoływały

1. będziemy odwoływali/ - ły
2. będziecie odwoływali/ - ły
3. oni będą odwoływali
   one będą odwoływały