polish language labs

OGLĄDAĆ - OBEJRZEĆ

[film; program informacyjny; zdjęcia; nowe mieszkanie + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. oglądam
2. oglądasz
3. on/ ona/ ono ogląda

1. obejrzałem/ obejrzałam
2. obejrzałeś/ obejrzałaś
3. on obejrzał
   ona obejrzała
   ono obejrzało

1. obejrzę
2. obejrzysz
3. on/ ona/ ono obejrzy

1. ------------------
2. obejrzyj!
3. niech pan/ pani obejrzy!
              on/ ona

1. --------------------
2. (nie) oglądaj!
2. niech pan/pani(nie)ogląda!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. oglądamy
2. oglądacie
3. oni/ one oglądają

1. obejrzeliśmy/ obejrzałyśmy
2. obejrzeliście/ obejrzałyście
3. oni obejrzeli
   one obejrzały

1. obejrzymy
2. obejrzycie
3. oni/ one obejrzą

1. obejrzyjmy!
2. obejrzyjcie!
3. niech państwo obejrzą!
            oni/ one

1. (nie) oglądajmy!
2. (nie) oglądajcie!
3. niech państwo(nie)oglądają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. oglądałem/ - łam
2. oglądałeś/ - łaś
3. on oglądał
   ona oglądała
   ono oglądało

1. będę oglądał/ - ła
2. będziesz oglądał/ - ła
3. on będzie oglądał
   ona będzie oglądała
   ono będzie oglądało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  +     oglądać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. oglądaliśmy/ - łyśmy
2. oglądaliście/ - łyście
3. oni oglądali
   one oglądały
 

1. będziemy oglądali/ - ły
2. będziecie oglądali/ - ły
3. oni będą oglądali
   one będą oglądały