polish language labs

OMAWIAĆ - OMÓWIĆ

[sprawę, problem, warunki umowy, projekt, wykres + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. omawiam

2. omawiasz

3. on/ ona/ ono omawia

1. omówiłem/ omówiłam

2. omówiłeś/ omówiłaś

3. on omówił

    ona omówiła

    ono omówiło

1. omówię

2. omówisz

3. on/ ona/ ono omówi

1. -----------------

2. omów!

3. niech pan/ pani omówi!

1. -----------

2. (nie) omawiaj!

3. niech pan/ pani (nie) omawia!

P
L
U
R
A
L

1. omawiamy

2. omawiacie

3. on/ one omawiają

1. omówiliśmy/ omówiłyśmy

2. omówiliście/ omówiłyście

3. oni omówili

    one omówiły

1. omówimy

2. omówicie

3. oni/ one omówią

1. omówmy!

2. omówcie!

3. niech państwo omówią!

1. (nie) omawiajmy!

2. (nie) omawiajcie!

3. niech państwo (nie)
    omawiają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. omawiałem/ omawiałam

2. omawiałeś/ omawiałaś

3. on omawiał

    ona omawiała

    ono omawiało

1.bę dę  omawiał/ -ła

2. będziesz omawiał/ -ła

3. on będzie omawiał

    ona będzie omawiała

    ono będzie omawiało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + omawiać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. omawialiśmy/ omawiałyśmy

2. omawialiście/ omawiałyście

3. oni omawiali

    one omawiały

1.będziemy omawiali/ -ły

2. będziecie omawiali/ -ły

3. oni będą  omawiali

    one będą omawiały