polish language labs

ORIENTOWAĆ SIĘ - ZORIENTOWAĆ SIĘ

[w okolicy, terenie, temacie, sprawie, sytuacji + loc., według gwiazd, mapy, Słońca, +gen., że jest późno, nie mam już czasu]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. orientuję się

2. orientujesz się

3. on/ ona/ ono orientuje się

1. zorientowaliśmy się/
    zorientowałyśmy się

2. zorientowaliście się
    zorientowałyście się

3. oni zorientowali się

    one zorientowały się

1. zorient uję się

2. zorientujesz się

3. on/ ona/ ono zorient uje się

1. -----------

2. zorientuj się!

3. niech pan/ pani zorientuje się!

1.----------

2. orientuj się!

3. niech pan/ pani orientuje się!

P
L
U
R
A
L

1. orientujemy się

2. orientujecie się

3. oni/ one orientują się

1. zorientowaliśmy się/
    zorientowałyśmy się

2. zorientowaliście się
    zorientowałyście się

3. oni zorientowali się

    one zorientowały się

1. zorient ujemy się

2. zorientujecie się

3. oni/ one zorientują się

1. zorientujmy się!

2. zorientujcie się!

3. niech państwo zorientują się!

1. orientujmy się!

2. orientujcie się!

3. niech państwo się orientują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. orientowałem się/
    orientowałam się

2. orientowałeś się/
    orientowałaś się

3. on orientował się

    ona orientowała się

    ono orientowało się

1. będę orientował/ -ła się

2. będziesz orientował/ -ła się

3. on będzie orientował się

    ona będzie orientowała się

    ono będzie orientowało się

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + orientować się
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. orientowaliśmy się/
    orientowałyśmy się

2. orientowaliście się
    orientowałyście się

3. oni orientowali się

    one orientowały się

1. będziemy orientowali/ -ły się

2. będziecie orientowali/ -ły się

3. oni będą orientowali się

    one będą orientowały się