polish language labs

OTWIERAĆ - OTWORZYĆ

[pokój, okno, drzwi, książkę, butelkę wina + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. otwieram
2. otwierasz
3. on/ ona/ ono otwiera

1. otworzyłem/ - łam
2. otworzyłeś/ - łaś
3. on otworzył
    ona otworzyła
    ono otworzyło

1. otworzę
2. otworzysz
3. on/ ona/ ono otworzy

1. -----------------
2. otwórz!
3. niech pan/ pani otworzy!
               on/ ona

1. --------------
2.(nie) otwieraj!
3. niech pan/ pani (nie) otwiera!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. otwieramy
2. otwieracie
3. oni/ one otwierają

1. otworzyliśmy/ - łyśmy
2. otworzyliśmy/ - łyście
3. oni otworzyli
    one otworzyły

1. otworzymy
2. otworzycie
3. oni/ one otworzą

1. otwórzmy!
2. otwórzcie!
3. niech państwo otworzą!
            oni/ one

1. (nie) otwierajmy!
2. (nie) otwierajcie!
3. niech państwo(nie)otwierają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. otwierałem/ - łam
2. otwierałeś/ - łaś
3. on otwierał
    ona otwierała
    ono otwierało

1. będę otwierał/ - ła
2. będziesz otwierał/ - ła
3. on będzie otwierał
   ona będzie otwierała
   ono będzie otwierało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
      +  otwierać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. otwieraliśmy/ - łyśmy
2. otwieraliście/ - łyście
3. oni otwierali
   one otwierały

1. będziemy otwierali/ - ły
2. będziecie otwierali/ - ły
3. oni będą otwierali
   one będą otwierały