polish language labs

PATRZEĆ - POPATRZEĆ

[na obraz, na piękną kobietę, na widok, na mapę+ acc.; z uwagą, z irytacją, z ironią + instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. patrzę
2. patrzysz
3. on/ona/ono patrzy

1. popatrzyłem/ - łam
2. popatrzyłeś/ - łaś
3. on popatrzył
    ona popatrzyła
    ono popatrzyło

1. popatrzę
2. popatrzysz
3. on/ona/ono popatrzy

1. ------------
2. popatrz!
3. niech pan/ pani popatrzy!
             on/ ona

1. -------------
2. (nie) patrz!
3. niech pan/ pani(nie)patrzy!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. patrzymy
2. patrzycie
3. oni/ one patrzą

1. popatrzyliśmy/ - łyśmy
2. popatrzyliście/ - łyście
3. oni popatrzyli
   one popatrzyły

1. popatrzymy
2. popatrzycie
3. oni/ one popatrzą

1. popatrzmy!
2. popatrzcie!
3. niech państwo popatrzą!
            oni/ one

1. (nie) patrzmy!
2. (nie) patrzcie!
3. niech państwo(nie)patrzą!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. patrzyłem/ - łam
2. patrzyłeś/ - łaś
3. on patrzył
   ona patrzyła
   ono patrzyło

1. będę patrzył/ - ła
2. będziesz patrzył/ - ła
3. on będzie patrzył
   ona będzie patrzyła
   ono będzie patrzyło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + patrzeć (na)
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. patrzyliśmy/ - łyśmy
2. patrzyliście/ - łyście
3. oni patrzyli
    one patrzyły

1. będziemy patrzyli/ - ły
2. będziecie patrzyli/ - ły
3. oni będą patrzyli
   one będą patrzyły