polish language labs

PIĆ - WYPIĆ

sok; wodę, kawę, kakao (+acc.)

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. piję
2. pijesz
3. on/ ona/ono pije

1. wypiłem/ wypiłam
2. wypiłeś/ wypiłaś
3. on wypił
    ona wypiła

   ono wypiło

1. wypiję
2. wypijesz
3. on/ ona wypije

1. ------------
2. wypij!
3. niech pan/ pani wypije!

1. -----------
2. (nie) pij!
3. niech pan/ pani nie pije!

P
L
U
R
A
L

1. pijemy
2. pijecie
3. oni/ one piją

1. wypiliśmy/ wypiłyśmy
2. wypiliście/ wypiłyście
3. oni wypili
    one wypiły

1. wypijemy
2. wypijecie
3. oni/ one wypiją

1. wypijmy!
2. wypijcie!
3. niech państwo wypiją !

1. (nie)pijmy!
2. (nie)pijcie!
3. niech państwo (nie) piją!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. piłem/ piłam
2. piłeś/ piłaś
3. on pił
    ona piła

   ono piło

1. będę pił/ a
2. będziesz pił/ a
3. on będzie pił
    ona będzie piła

    ono będzie piło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + pić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. piliśmy/ piłyśmy
2. piliście/ piłyście
3. oni pili
   one piły

1. będziemy pili/ ły
2. będziecie pili/ ły
3. oni będą pili
    one będą piły