polish language labs

PODOBAĆ - SPODOBAĆ SIĘ

[mi, ci, mu, jej, nam, wam, im (+dat.); podoba mi się twoja fryzura; podobają mi się twoje buty; nie podoba mi się ten pomysł (+dat.+ nom.)]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. podobam (się)
2. podobasz (się)
3. on/ ona/ ono podoba (się)

1. spodobałem/  -łam (się)
2. spodobałeś/ - łaś (się)
3. on spodobał (się)
    ona spodobała (się)
    ono spodobało (się)

1. spodobam (się)
2. spodobasz (się)
3. on/ ona/ ono spodoba (się)

P
L
U
R
A
L

1. podobamy (się)
2. podobacie (się)
3. oni/ one podobają (się)

1. spodobaliśmy /- łyśmy (się)
2. spodobaliście /- łyście (się)
3. oni spodobali 
   one spodobały (się)

1. spodobamy (się)
2. spodobacie (się)
3. oni/ one spodobają (się) 

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. podobałem/  -łam (się)
2. podobałeś/ - łaś (się)
3. on podobał (się)
    ona podobała (się)
    ono podobało (się)

1. będę podobał/ - ła (się)
2. będziesz podobał/ - ła (się)
3. on będzie podobał (się)
    ona będzie podobała (się)
    ono będzie podobało (się)

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +  podobać się
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. podobaliśmy /- łyśmy (się)
2. podobaliście /- łyście (się)
3. oni podobali (się)
   one podobały (się)

1. będziemy podobali/ - ły (się)
2. będziecie podobali/ - ły (się)
3. oni będą podobali (się)
   one będą podobały (się)