polish language labs

POJAWIAĆ SIĘ - POJAWIĆ SIĘ

[na ulicy, niebie, okładce, na + loc., w pracy, drzwiach, okolicy, w + loc., nagle, niespodziewanie, zwykle, + adv., uśmiech pojawia się na twarzy]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. pojawiam się

2. pojawiasz się

3. on/ ona/ ono pojawia się

1. pojawiłem/ pojawiłam się

2. pojawiłeś/ pojawiłaś się

3. on pojawił się

    ona pojawiła się

    ono pojawiło się

1. pojawię się

2. pojawisz się

3. on/ ona/ ono pojawi się

1. -----------

2. pojaw się!

3. niech pan/ pani pojawi się!

1. -----------

2. (nie) pojawiaj się!

3. niech pan/ pani (nie) pojawia
    się!

P
L
U
R
A
L

1. pojawiamy się

2. pojawiacie się

3. oni/ one pojawiają się

1. pojawiliśmy/ pojawiłyśmy się

2. pojawiliście/ pojawiłyście się

3. oni pojawili się

    one pojawiły się

1. pojawimy się

2. pojawicie się

3. oni/ one pojawią się

1. pojawmy się!

2. pojawcie się!

3. niech państwo pojawią się!

1. (nie) pojawiajmy się!

2. (nie) pojawiajcie się!

3. niech państwo (nie) pojawiają
    się!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. pojawiałem/ pojawiałam się

2. pojawiałeś/ pojawiałaś się

3. on pojawiał się

    ona pojawiała się

    ono pojawiało się

1.bę dę  pojawiał/ -ła się

2. będziesz pojawiał/ -ła się

3. on będzie pojawiał się

    ona będzie pojawiała się

    ono będzie pojawiało się

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + pojawiać się
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. pojawialiśmy/ pojawiałyśmy
    się

2. pojawialiście/ pojawiałyście
    się

3. oni pojawiali się

    one pojawiały się

1.będziemy pojawiali/ -ły się

2. będziecie pojawiali/ -ły się

3. oni będą  pojawiali się

    one bę dą pojawiały się