polish language labs

POMAGAĆ - POMÓC

[mi, ci, mu..., dziecku w nauce; koledze w pisaniu raportu; przyjaciołom w remoncie domu + dat. w + loc]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. pomagam
2. pomagasz
3. on/ ona/ ono pomaga

1. pomogłem/ - łam
2. pomogłeś/ - łaś
3. on pomó
   ona pomogła
   ono pomogło

1. pomogę
2. pomożesz
3. on/ona/ ono pomoże

1. ------------
2. pomóż!
3. niech pan/ pani pomoże!
              on/ ona

1. --------------
2. (nie)pomagaj!
3. niech państwo(nie)pomagają!
             oni/ one

P
L
U
R
A
L

1. pomagamy
2. pomagacie
3. oni/ one pomagają

1. pomogliśmy/ - łyśmy
2. pomogliście/ - łyście
3. oni pomogli
   one pomogły

1. pomożemy
2. pomożecie
3. oni/ one pomogą

1. pomóżmy!
2. pomóżcie!
3. niech państwo pomogą!
             oni/ one

1. (nie) pomagajmy!
2. (nie) pomagajcie!
3. niech państwo(nie)pomagają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. pomagałem/ - łam 
2. pomagałeś/ - łaś 
3. on pomagał 
   ona pomagała
   ono pomagało

1. będę pomagał/ - ła
2. będziesz pomagał/- ła
3. on będzie pomagał
   ona będzie pomagała
   ono będzie pomagało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + pomagać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. pomagaliśmy/ - łyśmy
2. pomagaliście/ - łyście
3. oni pomagali
   one pomagały

1. będziemy pomagali/ - ły
2. będziecie pomagali/ - ły
3. oni będą pomagali
   one będą pomagały