polish language labs

POTRAFIĆ

[pisać, czytać, jeździć na rowerze, mówić po polsku, coś robić, + inf.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. potrafię

2. potrafisz

3. on/ ona/ ono potrafi

1. ------------

2. potraf!

3. niech pan/ pani potrafi!

P
L
U
R
A
L

1. potrafimy

2. potraficie

3. oni/ one potrafią

1. potrafmy!

2. potrafcie!

3. niech państwo potrafią!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. potrafiłem/ potrafiłam

2. potrafiłeś/ potrafiłaś

3. on potrafił

    ona potrafiła

    ono potrafiło

1. będę potrafił/ -ła

2. będziesz potrafił/ -ła

3. on będzie potrafił

    ona będzie potrafiła

    ono będzie biegło potrafiło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + potrafić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. potrafiliśmy/ potrafiłyśmy

2. potrafiliście/ potrafiłyście

3. oni potrafili

    one potrafiły

1.będziemy potrafili/ -ły

2. będziecie potrafili/ -ły

3. oni będą  potrafili

    one będą potrafiły