polish language labs

POTRZEBOWAĆ

[kogoś, czegoś, przyjaciela, słońca, pomocy, pieniędzy, + gen.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. potrzebuję

2. potrzebujesz

3. on/ ona/ ono potrzebuje

1. ------------

2. potrzebuj!

3. niech pan/ pani potrzebuje!

P
L
U
R
A
L

1. potrzebujemy

2. potrzebujecie

3. oni/ one potrzebują

1. potrzebujmy!

2. potrzebujcie!

3. niech państwo potrzebują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. potrzebowałem/
    potrzebowałam

2. potrzebowałeś/
    potrzebowałaś

3. on potrzebował

    ona potrzebowała

    ono potrzebowało

1.bę dę  potrzebował/ -ła

2. będziesz potrzebował/ -ła

3. on będzie potrzebował

    ona będzie potrzebowała

    ono będzie potrzebowało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + potrzebować
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. potrzebowaliśmy/
    potrzebowałyśmy

2. potrzebowaliście/
    potrzebowałyście

3. oni potrzebowali

    one potrzebowały

1.będziemy potrzebowali/ -ły

2. będziecie potrzebowali/ -ły

3. oni będą  potrzebowali

    one bę dą potrzebowały