polish language labs

POTWIERDZAĆ - POTWIERDZIĆ

[lekcję; termin spotkania; rezerwację + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. potwierdzam
2. potwierdzasz
3. on/ ona/ ono potwierdza

1. potwierdziłem/ - łam
2. potwierdziłeś/ - łaś
3. on potwierdził
    ona potwierdziła
    ono potwierdziło

1. potwierdzę
2. potwierdzisz
3. on/ ona/ ono potwierdzi

1. ------------
2. potwier!
3. niech pan/ pani potwierdzi!

1. ---------------
2. (nie) potwierdzaj!
3. niech pan/ pani (nie) potwierdza!

P
L
U
R
A
L

1. potwierdzamy
2. potwierdzacie
3. oni/ one potwierdzają

1. potwierdziliśmy/ - łyśmy
2. potwierdziliście/ - łyście
3. oni potwierdzili
   one potwierdziły

1. potwierdzimy
2. potwierdzicie
3. oni/ one potwierdzą

1. potwiermy!
2. potwiercie!
3. niech państwo potwierdzą!

1. (nie) potwierdzajmy!
2  (nie) potwierdzajcie!
3. niech państwo (nie) potwierdzają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. potwierdzałem/ - łam
2. potwierdześ/ - łaś
3. on potwierdzał
   ona potwierdzała
   ono potwierdzało

1. będę potwierdzał/ - ła
2. będziesz potwierdzał/ - ła
3. będzie potwierdzał
    będzie potwierdzała
    będzie potwierdzało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   + potwierdzać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. potwierdzaliśmy/ - łyśmy
2. potwierdzaliście/ - łyście
3. oni potwierdzali
   one potwierdzały

1. będziemy potwierdzali/ - ły
2. będziecie potwierdzali/ - ły
3. oni będą potwierdzali
   one będą potwierdzały