polish language labs

PRACOWAĆ

[długo, intensywnie, ciężko; w banku, na uniwersytecie (+loc.)]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. pracuję
2. pracujesz
3. on/ ona/ ono pracuje

1. ------------------
2. (nie) pracuj!
3. niech pan/ pani(nie)pracuje!

P
L
U
R
A
L

1. pracujemy
2. pracujecie
3. oni/ one pracują

1. (nie) pracujmy!
2. (nie) pracujcie!
3. niech państwo (nie) pracują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. pracowałem/  -łam
2. pracowałeś/  - łaś
3. on pracował
    ona pracowała
    ono pracowało

1. będę pracował/ - ła
2. będziesz pracował/ - ła
3. on będzie pracował
   ona będzie pracowała
   ono będzie pracowało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
   
Będziemy  +    pracować
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. pracowaliśmy/- łyśmy
2. pracowaliście/- łyście
3. oni pracowali
   one pracowały

1. będziemy pracowali/ - ły
2. będziecie pracowali/ - ły
3. oni będą pracowali
   one będą pracowały