polish language labs

PRÓBOWAĆ - SPRÓBOWAĆ

[ciasta, kawy, dania, czegoś, + gen, zrobić coś, napisać, odpowiedzieć na pytanie, + inf., próbować swoich sił, próbować trafić w środek tarczy]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. próbuję

2. prób ujesz

3. on/ ona/ ono próbuje

 

1. spróbowałem/ -łam

2. spróbowałeś/ -łaś

3. on spróbował

    ona spróbowała

    ono spróbowało

1. spróbuję

2. próbujesz

3. on/ ona/ ono spróbuje

1. --------------

2. spróbuj!

3. niech pan/ pani spróbuje!

1. ----------------

2. (nie) próbuj!

3. niech pan/ pani (nie) próbuje!

P
L
U
R
A
L

1. prób ujemy

2. próbujecie

3. oni/ one próbuj ą

1. spróbowaliśmy/ -łyśmy

2. spróbowaliście/ -łyście

3. oni spróbowali

    one spróbowały

1. spróbujemy

2. spróbuj ecie

3. oni/ one spróbują

1. spróbujmy!

2. spróbujcie!

3. niech państwo spróbują!

1. (nie) próbujmy!

2. (nie) próbujcie!

3. niech państwo (nie) próbują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. próbowałem/ -łam

2. próbowałeś/ -łaś

3. on próbował

    ona próbowała

    ono próbowało

1.będę  próbował/ -ła

2. będziesz próbował/ -ła

3. on będzie próbował

    ona będzie próbowała

    ono będzie próbowało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + próbować
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. próbowaliśmy/ -łyśmy

2. próbowaliście/ -łyście

3. oni próbowali

    one próbowały

 1.będziemy próbowali/ -ły

2. będziecie próbowali/ -ły

3. oni będą  próbowali

    one będą próbowały