polish language labs

PROSIĆ - POPROSIĆ

[kolegę o pomoc; kelnera o nowy widelec; urzędnika o informację + acc+acc]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. proszę
2. prosisz
3. on/ona/ono prosi

1. poprosiłem/ - łam
2. poprosiłeś/ - łaś
3. on poprosił
   ona poprosiła
   ono poprosiło

1. poproszę
2. poprosisz
3. on/ona/ono poprosi

1. ------------
2. poproś!
3. niech pan/ pani poprosi!
             on/ ona

1. ---------------
2. (nie) proś!
3. niech pan/ pani(nie)prosi!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. prosimy
2. prosicie
3. oni/ one proszą

1. poprosiliśmy/ - łyśmy
2. poprosiliście/ - łyście
3. oni poprosili
   one poprosiły

1. poprosimy
2. poprosicie
3. oni/ one poproszą

1. poprośmy!
2. poproście!
3. niech państwo poproszą!
             oni/ one

1. (nie) prośmy!
2. (nie) proście!
3. niech państwo(nie)proszą!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. prosiłem/ - łam
2. prosiłeś/ - łaś
3. on prosił
   ona prosiła
   ono prosiło

1. będę prosił/ - ła
2. będziesz prosił/ - ła
3. on będzie prosił
   ona będzie prosiła
   ono będzie prosiło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + prosić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. prosiliśmy/ - łyśmy
2. prosiliście/ - łyście
3. oni prosili
   one prosiły

1. będziemy prosili/ - ły
2. będziecie prosili/ - ły
3. oni będą prosili
   one będą prosiły