polish language labs

PROWADZIĆ

[firmę, spotkanie, negocjacje, dyskusję, śledztwo; samochód; kogoś +acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. prowadzę
2. prowadzisz
3. on/ ona/ ono prowadzi

1. ---------------
2. prowa!
3. niech pan/ pani prowadzi!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. prowadzimy
2. prowadzicie
3. oni/ one prowadzą!

1. prowamy!
2. prowacie!
3. niech państwo prowadzą!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. prowadziłem/ - łam
2. prowadziłeś/ - łaś
3. on prowadził
   ona prowadziła
   ono prowadziło

1. będę prowadził/ - ła
2. będziesz prowadził/ - ła
3. on będzie prowadził
   ona będzie prowadziła
   ono będzie prowadziło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +   prowadzić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. prowadziliśmy/ - łyśmy
2. prowadziliście/ - łyście
3. oni prowadzili
    one prowadziły

1. będziemy prowadzili/ -ły
2. będziecie prowadzili/ -ły
3. oni będą prowadzili
   one będą prowadziły