polish language labs

PRZYCHODZIĆ - PRZYJŚĆ

[do domu; do pracy;do głowy (idiom)+ gen.; na kolację; na imprezę + acc.; za późno; za wcześnie;punktualnie; z łatwością/ łatwo]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. przychodzę
2. przychodzisz
3. on/ ona/ ono przychodzi

1. przyszedłem/ przyszłam
2. przyszedłeś/ przyszłaś
3. on przyszedł
    ona przyszła
    ono przyszło

1. przyjdę
2. przyjdziesz
3. on/ ona/ ono przyjdzie

1. --------------
2. przyj!
3. niech pan/ pani przyjdzie!
              on/ ona

1. --------------
2. (nie) przycho!
3. niech pan/ pani/ on/ona
       (nie) przychodzi!

P
L
U
R
A
L

1. przychodzimy
2. przychodzicie
3. oni/ one przychodzą

1. przyszliśmy/ - łyśmy
2. przyszliście/ - łyście
3. oni przyszli
    one przyszły

1. przyjdziemy
2. przyjdziecie
3. oni/ one przyjdą

1. ---------------
2. przyjcie!
3. niech państwo przyjdą!
            oni/ one

1. -------------------
2. (nie) przychocie!
3. niech państwo/ oni/ one
       (nie) przychodzą!
 

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. przychodziłem/ - łam
2. przychodziłeś/ - łaś
3. on przychodził
   ona przychodziła
   ono przychodziło

1. będę przychodził/ - ła
2. będziesz przychodził/ - ła
3. on będzie przychodził
    ona będzie przychodziła
    ono będzie przychodziło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
     + przychodzić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. przychodziliśmy/ - łyśmy
2. przychodziliście/ - łyście
3. oni przychodzili
   one przychodziły

1. będziemy przychodzili/ - ły 
2. będziecie przychodzili/ - ły
3. oni będą przychodzili
   one będą  przychodziły