polish language labs

PRZYPOMINAĆ (SOBIE) - PRZYPOMNIEĆ (SOBIE)

[coś miłego, coś ważnego; o spotkaniu, o urodzinach, o starym znajomym+loc., komuś kogoś = przypominasz mi mojego brata+ dat + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. przypominam(sobie)
2. przypominasz(sobie)
3. on/ona/ono przypomina (sobie)

1. przypomniałem/ - łam (sobie)
2. przypomniałeś/ - łaś (sobie)
3. on przypomniał(sobie)
   ona przypomniała(sobie)
   ono przypomniało(sobie)

1. przypomnę(sobie)
2. przypomnisz(sobie)
3. on/ona/ono przypomni(sobie)

1. -------------
2. przypomnij (sobie)!
3. niech pan/pani/on/ona
    przypomni(sobie)!

1. ---------------
2. (nie) przypominaj (sobie)!
3. niech pan/ pani/ on/ ona
   (nie) przypomina(sobie)!

P
L
U
R
A
L

1. przypominamy (sobie)
2. przypominacie(sobie)
3. oni/one przypominają (sobie)

1. przypomnieliśmy (sobie)/
    przypomniałyśmy (sobie)
2. przypomnieliście (sobie)/
    przypomniałyście (sobie)
3. oni przypomnieli (sobie)/
   one przypomniały (sobie)

1. przypomnimy (sobie)
2. przypomnicie (sobie)
3. oni/one przypomną (sobie)

1. przypomnijmy (sobie)!
2. przypomnijcie (sobie)!
3. niech państwo/oni/one
    przypomną(sobie)!

1. (nie)przypominajmy(sobie)!
2. (nie)przypominajcie(sobie)!
3. niech państwo/ oni/one
   (nie) przypominają (sobie)!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. przypominałem/ - łam (sobie)
2. przypominałeś/ - łaś (sobie)
3. on przypominał(sobie)
   ona przypominała(sobie)
   ono przypominało(sobie)

1. będę przypominał/-ła(sobie)
2. będziesz przypominał/-ła
                               (sobie)
3. on będzie przypominał
                               (sobie)
   ona będzie przypominała
                               (sobie)
   ono będzie przypominało
                               (sobie)

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
  +przypominać sobie
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. przypominaliśmy (sobie)/
                   - łyśmy (sobie)
2. przypominaliście (sobie)/
                   - łyście (sobie)
3. oni przypominali (sobie)/
   one przypomniały (sobie)

1. będziemy przypominali/ - ły
                              (sobie)
2. będziecie przypominali/ - ły
                             (sobie)
3. oni będą przypominali
                             (sobie)
   one będą przypominały
                             (sobie)