polish language labs

PRZYZWYCZAJAĆ - PRZYZWYCZAIĆ (SIĘ)

[przyzwyczajać kogoś, siostrę, klienta, dziecko, + acc. do kogoś, czegoś, stylu pracy, języka, porządku, mieszkania + gen.; przyzwyczajać się do kogoś, czegoś, dobrych warunków, zachowania, sąsiada, + gen.

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. przyzwyczajam (się)

2. przyzwyczajasz (się)

3. on/ ona/ ono przyzwyczaja (się)

1. przyzwyczaiłem/
    przyzwyczaiłam (się)

2. przyzwyczaiłeś/
    przyzwyczaiłaś (się)

3. on przyzwyczaił (się)

    ona przyzwyczaiła (się)

    ono przyzwyczaiło (się)

1. przyzwyczaję (się)

2. przyzwyczaisz (się)

3. on/ ona/ ono przyzwyczai (się)

1. -----------

2. przyzwyczaj (się)!

3. niech pan/ pani przyzwyczai (się)!

1. ------------

2. (nie) przyzwyczajaj (się)!

3. niech pan/ pani (nie) przyzwyczaja (się)!

P
L
U
R
A
L

1. przyzwyczajamy (się)

2. przyzwyczajacie (się)

3. oni/ one przyzwyczajają (się)

1. przyzwyczailiśmy/
    przyzwyczaiłyśmy (się)

2. przyzwyczailiście/
    przyzwyczaiłyście (się)

3. oni przyzwyczaili (się)

    one przyzwyczaiły (się)

1. przyzwyczaimy (się)

2. przyzwyczaicie (się)

3. oni/ one przyzwyczają (się)

1. przyzwyczajmy (się)!

2. przyzwyczajcie (się)!

3. niech państwo przyzwyczają (się)!

1. (nie) przyzwyczajajmy (się)!

2. (nie) przyzwyczajajcie (się)!

3. niech państwo (nie) przyzwyczajają (się)!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. przyzwyczajałem/
    przyzwyczajałam (się)

2. przyzwyczajałeś/
    przyzwyczajałaś (się)

3. on przyzwyczajał (się)

    ona przyzwyczajała (się)

    ono przyzwyczajało (się)

1.będę  przyzwyczajał/ -ła (się)

2. będziesz przyzwyczajał/ -ła (się)

3. on będzie przyzwyczajał (się)

    ona będzie przyzwyczajała (się)

    ono będzie przyzwyczajało (się)

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + przyzwyczajać (się)
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. przyzwyczajaliśmy/
    przyzwyczajałyście (się)

2. przyzwyczajaliście/
    przyzwyczajałyście (się)

3. oni przyzwyczajali (się)

    one przyzwyczajały (się)

1.będziemy przyzwyczajali/ -ły (się)

2. będziecie przyzwyczajali/ -ły (się)

3. oni będą  przyzwyczajali(się)

    one będą przyzwyczajały (się)