polish language labs

ROZUMIEĆ - ZROZUMIEĆ

[wszystko, nic; zasadę gramatyczną, tekst, problem + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. rozumiem
2. rozumiesz
3. on/ ona/ ono rozumie

1. zrozumiałem/ - łam
2. zrozumiałeś/ - łaś
3. on zrozumiał
   ona zrozumiała
   ono zrozumiało

1. zrozumiem
2. zrozumiesz
3. on/ ona/ ono zrozumie

1. -------------
2. zrozum!
3. niech pan/ pani zrozumie!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. rozumiemy
2. rozumiecie
3. oni/ one rozumieją

1. zrozumieliśmy/
    zrozumiałyśmy
2. zrozumieliście/
    zrozumiałyście
3. oni zrozumieli
    one zrozumiały

1. zrozumiemy
2. zrozumiecie
3. oni/ one zrozumieją

1. zrozummy!
2. zrozumcie!
3. niech państwo zrozumieją!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. rozumiałem/ - łam
2. rozumiałeś/ - łaś
3. on rozumiał
    ona rozumiała
    ono rozumiało

1. będę rozumiał/ - ła
2. będziesz rozumiał/ - ła
3. on będzie rozumiał
   ona będzie rozumiała
   ono będzie rozumiało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + rozumieć 
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. rozumieliśmy/
    rozumiałyśmy
2. rozumieliście/
    rozumiałyście
3. oni rozumieli
    one rozumiały

1. będziemy rozumieli/
                   rozumiały
2. będziecie rozumieli/
                  rozumiały
3. oni będą rozumieli 
    one będą rozumiały