polish language labs

SIADAĆ - (U)SIĄŚĆ

[na krześle, na kanapie, na fotelu, na czymś + loc, wygodnie]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. siadam

2. siadasz

3. on/ ona/ono siada

1. (u)siadłem/ (u)siadłam

2. (u)sia dłeś/ (u)siadłaś

3. on (u)siadł

    ona (u)siadła

    ono (u)siadło

1. (u)siądę

2. (u)siądziesz

3. on/ ona/ ono (u)siądzie

1. ------------

2. (u)siądź!

3. niech pan/ pani (u)siądzie!

1. --------------

2. (nie) siadaj!

3. niech pan/ pani (nie) siada!

P
L
U
R
A
L

1. siadamy

2. siadacie

3. oni/ one siadają

1. (u)siedliśmy/ (u)siadłyśmy

2. (u)siedliście/ (u)siadłyście

3. oni (u)siedli

    one (u)usiadły

1. (u)siądziemy

2. (u)siądziecie

3. oni/ one (u)siądą

1. (u)siądźmy!

2. (u)siądźcie!

3. niech państwo (u)siądą!

1. (nie) siadajmy!

2. (nie) siadajcie!

3. niech państwo (nie) siadają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. siadałem/ siadałam

2. siadałeś/ siadałaś

3. on siadł

   ona siadła

   ono siadło

1.bę dę  siadał/ a

2. będziesz siadał/ a

3. on będzie siadał

    ona będzie siadała

    ono będzie siadało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
   + siadać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. siadaliśmy/ siadałyśmy

2. siadaliście/ siadałyście

3. oni siadali

   one siadały

1.będziemy siadali/ siadały

2. będziecie siadali/ siadały

3. oni będą  siadali

    one będą siadały