polish language labs

SŁUCHAĆ - POSŁUCHAĆ

[muzyki, radia, wykładu, nauczyciela, rodziców, dobrych rad + gen.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. słucham
2. słuchasz
3. on/ ona/ ono słucha

1. posłuchałem/ - łam
2. posłuchałeś/ - łaś
3. on posłuchał
   ona posłuchała
   ono posłuchało

1. posłucham
2. posłuchasz
3. on/ ona / ono posłucha

1. ----------
2. posłuchaj!
3. niech pan/ pani posłucha!
             on/ ona

1. ----------
2. (nie) słuchaj!
3. niech pan/ pani(nie)słucha!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. słuchamy
2. słuchacie
3. oni/ one słuchają

1. posłuchaliśmy/ - łyśmy
2. posłuchaliście/ - łyście
3. oni posłuchali
    one posłuchały

1. posłuchamy
2. posłuchacie
3. oni/ one posłuchają

1. posłuchajmy!
2. posłuchajcie!
3. niech państwo posłuchają!
            oni/ one

1. (nie) słuchajmy!
2. (nie) słuchajcie!
3. niech państwo(nie)słuchają!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. słuchałem/ - łam
2. słuchałeś/ - łaś
3. on słuchał
   ona słuchała
   ono słuchało

1. będę słuchał/ - ła
2. będziesz słuchał/ - ła
3. on będzie słuchał
    ona będzie słuchała
    ono będzie słuchało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + słuchać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. słuchaliśmy/ - łyśmy
2. słuchaliście/ - łyście
3. oni słuchali
   one słuchały

1. będziemy słuchali/ - ły
2. będziecie słuchali/ - ły
3. oni będą słuchali
   one będą słuchały